๐Ÿ

Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khathab,

โ€œBahwasanya Umar bin Khathab memerintahkan Abu Musa Al Asyโ€™ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintah dilakukan oleh satu orang.

Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tadi. Umar bin Khathab pun kagum dengan hasil pekerjaannya.

Ia ย berkata: โ€˜Hasil kerja orang ini bagus, bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan di depan kami?โ€™.

Abu Musa menjawab: โ€˜Ia tidak bisa masuk ke tanah Haramโ€™.

Umar bertanya: โ€˜Kenapa? Apa karena ia junub?โ€™.

Abu Musa menjawab: โ€˜bukan, karena ia seorang Nasraniโ€™.

Umar pun menegurku dengan keras dan memukul pahaku dan berkata: โ€˜pecat dia!โ€™.

Umar lalu membacakan ayat: โ€˜Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalimโ€˜โ€ย (Tafsir Ibni Katsir, 3/132)

muslim.or.id

๐Ÿ

#bukankatamanusia #tapikataAllah #sami’nawaatho’na – with Rofeeq2308

View on Path

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s